summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2017-09-01Bump debian changelogHEADv6debian/6-1masterSjoerd Simons1-0/+7
2017-09-01session-run: Extend environment for the launcherSjoerd Simons1-0/+15
2017-09-01session-run: misc cleanupsSjoerd Simons1-2/+4
2016-05-18properly setup git-version-genSjoerd Simons1-0/+8
2016-05-18Start using git.mkSjoerd Simons3-14/+357
2016-05-18fix git-version-gen callSjoerd Simons1-1/+1
2016-05-18Move to new autgenSjoerd Simons1-1/+35
2016-05-18add systemduserunit_DATA to EXTRA_DISTSjoerd Simons1-1/+1
2016-05-18Release v5 (debian 5-1)Sjoerd Simons1-0/+10
2016-05-18Remove generated file (depcomp)Sjoerd Simons2-791/+1
2016-05-18Switch to non-native debian packagingSjoerd Simons1-1/+1
2016-05-18Switch to using git-version-genSjoerd Simons3-1/+230
2015-07-24ugh, accidentlaly checked in .swp fileSjoerd Simons1-0/+0
2015-07-14units: Ship a user graphical.targetSjoerd Simons3-2/+9
2015-07-10Set tty7 as the controller ttyv4debian/4Sjoerd Simons2-0/+17
2015-07-10Fix unit nameSjoerd Simons2-1/+7
2015-07-10Initial commitSjoerd Simons23-0/+2071