summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2017-05-28Make the test less minimalHEADmasterSjoerd Simons1-0/+15
2017-05-28test datasetSjoerd Simons2-3/+6
2017-05-26Tweak pipelineSjoerd Simons1-10/+14
2017-05-24actually set json content typeSjoerd Simons1-1/+1
2017-05-24Try json formatted statusSjoerd Simons1-0/+1
2017-05-24Install procps, otherwise jenkins oddly failsSjoerd Simons1-1/+1
2017-05-24add templated hookSjoerd Simons1-3/+2
2017-05-24Submit minimal lava jobSjoerd Simons2-1/+56
2017-05-24Add a docker file for a basic environmentSjoerd Simons1-0/+4
2017-05-24round 1Sjoerd Simons2-0/+31