summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorPiotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>2015-08-28 13:34:02 (GMT)
committerMiloslav Trmač <mitr@redhat.com>2015-08-28 17:34:29 (GMT)
commit5a7e3b76aa45eea43e4bdc403ddd4c6e1a4c6542 (patch)
tree79f41e868a71407614e6bf2b608fb68349d6879c
parent14e5cae3f4be2e1c08f50c28ecb72faed048ad30 (diff)
downloadpolkit-5a7e3b76aa45eea43e4bdc403ddd4c6e1a4c6542.tar.gz
polkit-5a7e3b76aa45eea43e4bdc403ddd4c6e1a4c6542.tar.xz
Add Polish translation
https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=26355
-rw-r--r--po/LINGUAS1
-rw-r--r--po/pl.po206
2 files changed, 207 insertions, 0 deletions
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 3a0ad6c..84aff81 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -2,3 +2,4 @@
#
cs
da
+pl
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
new file mode 100644
index 0000000..519f551
--- /dev/null
+++ b/po/pl.po
@@ -0,0 +1,206 @@
+# translation of pl.po to Polish
+# Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>, 2010, 2015.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: polkit\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2015-08-28 15:31+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-08-28 15:32+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
+"Language-Team: Polish <trans-pl@lists.fedoraproject.org>\n"
+"Language: pl\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+
+#: ../actions/org.freedesktop.policykit.policy.in.h:1
+msgid "Run a program as another user"
+msgstr "Uruchomienie programu jako inny użytkownik"
+
+#: ../actions/org.freedesktop.policykit.policy.in.h:2
+msgid "Authentication is required to run a program as another user"
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić program jako inny użytkownik"
+
+#: ../src/examples/org.freedesktop.policykit.examples.pkexec.policy.in.h:1
+msgid "Run the polkit example program Frobnicate"
+msgstr "Uruchomienie przykładowego programu polkit „Frobnicate”"
+
+#: ../src/examples/org.freedesktop.policykit.examples.pkexec.policy.in.h:2
+msgid ""
+"Authentication is required to run the polkit example program Frobnicate "
+"(user=$(user), user.gecos=$(user.gecos), user.display=$(user.display), "
+"program=$(program), command_line=$(command_line))"
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić przykładowy program polkit "
+"„Frobnicate” (user=$(user), user.gecos=$(user.gecos), user.display=$(user."
+"display), program=$(program), command_line=$(command_line))"
+
+#: ../src/programs/pkaction.c:100
+msgid "Only output information about ACTION"
+msgstr "Wyświetla tylko informacje o DZIAŁANIU"
+
+#: ../src/programs/pkaction.c:100
+msgid "ACTION"
+msgstr "DZIAŁANIE"
+
+#: ../src/programs/pkaction.c:104
+msgid "Output detailed action information"
+msgstr "Wyświetla szczegółowe informacje o działaniu"
+
+#: ../src/programs/pkaction.c:108 ../src/programs/pkttyagent.c:61
+msgid "Show version"
+msgstr "Wyświetla wersję"
+
+#: ../src/programs/pkaction.c:130
+msgid "[--action-id ACTION]"
+msgstr "[--action-id DZIAŁANIE]"
+
+#: ../src/programs/pkaction.c:131 ../src/programs/pkttyagent.c:81
+#, c-format
+msgid ""
+"Report bugs to: %s\n"
+"%s home page: <%s>"
+msgstr ""
+"Prosimy zgłaszać błędy na (w języku angielskim): %s\n"
+"Strona domowa programu %s: <%s>"
+
+#: ../src/programs/pkaction.c:145 ../src/programs/pkcheck.c:491
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:95
+#, c-format
+msgid "%s: Unexpected argument `%s'\n"
+msgstr "%s: nieoczekiwany parametr „%s”\n"
+
+#: ../src/programs/pkcheck.c:35
+#, c-format
+msgid ""
+"Usage:\n"
+" pkcheck [OPTION...]\n"
+"\n"
+"Help Options:\n"
+" -h, --help Show help options\n"
+"\n"
+"Application Options:\n"
+" -a, --action-id=ACTION Check authorization to perform ACTION\n"
+" -u, --allow-user-interaction Interact with the user if necessary\n"
+" -d, --details=KEY VALUE Add (KEY, VALUE) to information about "
+"the action\n"
+" --enable-internal-agent Use an internal authentication agent if "
+"necessary\n"
+" --list-temp List temporary authorizations for "
+"current session\n"
+" -p, --process=PID[,START_TIME,UID] Check authorization of specified "
+"process\n"
+" --revoke-temp Revoke all temporary authorizations for "
+"current session\n"
+" -s, --system-bus-name=BUS_NAME Check authorization of owner of "
+"BUS_NAME\n"
+" --version Show version\n"
+"\n"
+"Report bugs to: %s\n"
+"%s home page: <%s>\n"
+msgstr ""
+"Użycie:\n"
+" pkcheck [OPCJA…]\n"
+"\n"
+"Opcje pomocy:\n"
+" -h, --help Wyświetla opcje pomocy\n"
+"\n"
+"Opcje programu:\n"
+" -a, --action-id=DZIAŁANIE Sprawdza upoważnienie do wykonania\n"
+" DZIAŁANIA\n"
+" -u, --allow-user-interaction Pyta użytkownika, jeśli trzeba\n"
+" -d, --details=KLUCZ WARTOŚĆ Dodaje (KLUCZ, WARTOŚĆ) do\n"
+" informacji o działaniu\n"
+" --enable-internal-agent Używa wewnętrznego agenta\n"
+" uwierzytelniania, jeśli trzeba\n"
+" --list-temp Wyświetla listę tymczasowych\n"
+" upoważnień dla bieżącej sesji\n"
+" -p, --process=PID[,CZAS_STARTOWY,UID] Sprawdza upoważnienie podanego\n"
+" procesu\n"
+" --revoke-temp Unieważnia wszystkie tymczasowe\n"
+" upoważnienia dla bieżącej sesji\n"
+" -s, --system-bus-name=NAZWA_MAGISTRALI Sprawdza upoważnienie właściciela\n"
+" NAZWY_MAGISTRALI\n"
+" --version Wyświetla wersję\n"
+"\n"
+"Prosimy zgłaszać błędy na (w języku angielskim): %s\n"
+"Strona domowa programu %s: <%s>\n"
+
+#: ../src/programs/pkcheck.c:391 ../src/programs/pkcheck.c:424
+#: ../src/programs/pkcheck.c:436
+#, c-format
+msgid "%s: Argument expected after `%s'\n"
+msgstr "%s: oczekiwano parametru po opcji „%s”\n"
+
+#: ../src/programs/pkcheck.c:414
+#, c-format
+msgid "%s: Invalid --process value `%s'\n"
+msgstr "%s: nieprawidłowa wartość „%s” opcji --process\n"
+
+#: ../src/programs/pkcheck.c:451 ../src/programs/pkcheck.c:460
+#, c-format
+msgid "%s: Two arguments expected after `--detail'\n"
+msgstr "%s: oczekiwano dwóch parametrów po opcji „--detail”\n"
+
+#: ../src/programs/pkcheck.c:521
+#, c-format
+msgid "%s: Subject not specified\n"
+msgstr "%s: nie podano tematu\n"
+
+#. Translators: message shown when trying to run a program as root. Do not
+#. * translate the $(program) fragment - it will be expanded to the path
+#. * of the program e.g. /bin/bash.
+#.
+#: ../src/programs/pkexec.c:794
+msgid "Authentication is needed to run `$(program)' as the super user"
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić program „$(program)” jako "
+"superużytkownik"
+
+#. Translators: message shown when trying to run a program as another user.
+#. * Do not translate the $(program) or $(user) fragments - the former will
+#. * be expanded to the path of the program e.g. "/bin/bash" and the latter
+#. * to the user e.g. "John Doe (johndoe)" or "johndoe".
+#.
+#: ../src/programs/pkexec.c:804
+msgid "Authentication is needed to run `$(program)' as user $(user.display)"
+msgstr ""
+"Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uruchomić program „$(program)” jako "
+"użytkownik $(user.display)"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:44
+msgid "Don't replace existing agent if any"
+msgstr "Bez zastępowania istniejących agentów, jeśli jakieś są"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:48
+msgid "Close FD when the agent is registered"
+msgstr "Zamyka deskryptor pliku po zarejestrowaniu agenta"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:48
+msgid "FD"
+msgstr "DP"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:52
+msgid "Register the agent for the specified process"
+msgstr "Rejestruje agenta dla podanego procesu"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:53
+msgid "PID[,START_TIME]"
+msgstr "PID[,CZAS_STARTOWY]"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:57
+msgid "Register the agent owner of BUS_NAME"
+msgstr "Rejestruje właściciela agenta NAZWY_MAGISTRALI"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:57
+msgid "BUS_NAME"
+msgstr "NAZWA_MAGISTRALI"
+
+#: ../src/programs/pkttyagent.c:127
+#, c-format
+msgid "%s: Invalid process specifier `%s'\n"
+msgstr "%s: nieprawidłowe określenie procesu „%s”\n"