summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorSebastian Dröge <sebastian@centricular.com>2014-07-11 06:51:58 (GMT)
committerSebastian Dröge <sebastian@centricular.com>2014-07-11 06:51:58 (GMT)
commita84f10196cda488847333ec5afad010c9ec6b948 (patch)
tree3b4fb12894424d5033a0ef88c4d8ece3c0901162
parent7a4a6dac8ebde293bababe5247894af8ea91dc60 (diff)
downloadgst-plugins-base-a84f10196cda488847333ec5afad010c9ec6b948.tar.gz
gst-plugins-base-a84f10196cda488847333ec5afad010c9ec6b948.tar.xz
po: Update translations
-rw-r--r--po/vi.po23
1 files changed, 12 insertions, 11 deletions
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index ef9760e..d89c4cb 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,16 +1,16 @@
# Vietnamese Translation for GST Plugins Base.
# Bản dịch tiếng Việt dành cho GST Plugins Base.
-# Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the gst-plugins-base package.
# Clytie Siddall <clytie@riverland.net.au>, 2005-2010.
-# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-20013.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>, 2012-2014.
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: gst-plugins-base-1.2.1\n"
+"Project-Id-Version: gst-plugins-base 1.3.90\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-28 10:52+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-12-11 07:50+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-06-30 09:27+0700\n"
"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman@gmail.com>\n"
"Language-Team: Vietnamese <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: vi\n"
@@ -38,7 +38,8 @@ msgid ""
"Could not open audio device for playback. Device is being used by another "
"application."
msgstr ""
-"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại, vì ứng dụng khác đang sử dụng nó."
+"Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại, vì có ứng dụng khác đang sử dụng "
+"nó."
msgid "Could not open audio device for playback."
msgstr "Không thể mở thiết bị âm thanh để phát lại."
@@ -391,7 +392,7 @@ msgid "Shutter speed used when capturing an image, in seconds"
msgstr "Tốc độ màn chập sử dụng khi chụp ảnh, tính bằng giây"
msgid "capturing focal ratio"
-msgstr "tỷ lệ tiêu điểm khi chụp"
+msgstr "tỷ lệ lấy nét khi chụp"
msgid "Focal ratio (f-number) used when capturing the image"
msgstr "Độ mở ống kính (số-f) được sử dụng khi chụp ảnh"
@@ -523,7 +524,7 @@ msgid "Buffering..."
msgstr "Đang đệm..."
msgid "Clock lost, selecting a new one\n"
-msgstr ""
+msgstr "Mất đồng hồ, chọn một cái mới\n"
msgid "Print version information and exit"
msgstr "In ra thông tin phiên bản và thoát"
@@ -538,16 +539,16 @@ msgid "Enable gapless playback"
msgstr "Bật phát lại không khe"
msgid "Shuffle playlist"
-msgstr ""
+msgstr "Xáo trộn danh sách phát"
msgid "Interactive control via keyboard"
-msgstr ""
+msgstr "Điều khiển tương tác thông qua bàn phím"
msgid "Volume"
-msgstr ""
+msgstr "Âm lượng"
msgid "Playlist file containing input media files"
-msgstr ""
+msgstr "Tập tin danh sách phát có chứa các tập tin đa phương tiện đầu vào"
#, c-format
msgid "Usage: %s FILE1|URI1 [FILE2|URI2] [FILE3|URI3] ..."