summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorМирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>2012-04-10 09:06:03 (GMT)
committerМирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>2012-04-10 09:06:03 (GMT)
commit6620b305a7eae8b59303b3858c25b3f9b9e5fc2d (patch)
tree91e25361f33470d58c07a2fe17a67a324cc5e36e
parent825fdfdc9a7ad9a64ca2ea9184b7c7db397d37f8 (diff)
downloadglib-6620b305a7eae8b59303b3858c25b3f9b9e5fc2d.tar.gz
glib-6620b305a7eae8b59303b3858c25b3f9b9e5fc2d.tar.xz
Updated Serbian translation
-rw-r--r--po/sr.po183
-rw-r--r--po/sr@latin.po183
2 files changed, 184 insertions, 182 deletions
diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 298db17..7b35748 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&k"
"eywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-25 20:54+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-26 11:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-04 09:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-10 11:01+0200\n"
"Last-Translator: Мирослав Николић <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
@@ -38,10 +38,10 @@ msgstr "Превелика бројчана вредност је прослеђ
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Ток је већ затворен"
-#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1834
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1925 ../gio/gdbusconnection.c:2099
-#: ../gio/gdbusprivate.c:1413 ../gio/glocalfile.c:2133
-#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:810 ../gio/gsimpleasyncresult.c:836
+#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1836
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1928 ../gio/gdbusprivate.c:1414
+#: ../gio/glocalfile.c:2133 ../gio/gsimpleasyncresult.c:833
+#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:859
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Радња је прекинута"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "Неисправан низ бајтова у улазу који пре
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Грешка приликом претварања: %s"
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:953
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:961
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Није подржано покретање уз могућност прекида"
@@ -103,11 +103,11 @@ msgstr "%s врста"
#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
-msgstr "ГУверења нису подржана на оперативном систему"
+msgstr "Гуверења нису подржана на оперативном систему"
#: ../gio/gcredentials.c:447
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
-msgstr "Немате подршку за ГУверења на овој платформи"
+msgstr "Немате подршку за Гуверења на овој платформи"
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
@@ -225,37 +225,37 @@ msgstr ""
"Грешка приликом уписа садржаја датотеке једнократних случајних бројева „%s“ "
"у ток:"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:951
+#: ../gio/gdbusaddress.c:952
msgid "The given address is empty"
msgstr "Дата адреса је празна"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1020
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1021
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr "Не могу да покренем магистралу порука без идентификације машине: "
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1057
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1058
#, c-format
msgid "Error spawning command line `%s': "
msgstr "Грешка при покретању наредбе „%s“: "
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1068
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1069
#, c-format
msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
msgstr "Ненормално обустављање програма при покретању наредбе „%s“: %s"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1082
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1083
#, c-format
msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
msgstr "Наредба „%s“ се завршила са ненултим излазним статусом %d: %s"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1155
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1156
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Не могу да одредим адресу магистрале сесије (није направљено за овај "
"оперативни систем)"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6688
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1255 ../gio/gdbusconnection.c:6705
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr ""
"Не могу да одредим адресу магистрале сесије из променљиве окружења "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната вредност „%s“"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6697
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1264 ../gio/gdbusconnection.c:6714
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
@@ -272,7 +272,7 @@ msgstr ""
"Не могу да одредим адресу магистрале сесије јер није постављена променљива "
"окружења DBUS_STARTER_BUS_TYPE"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1273
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1274
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Непознат тип магистрале %d"
@@ -375,88 +375,88 @@ msgstr "Грешка приликом отварања привеска кључ
msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
msgstr "(Додатно, отпуштање кључа са „%s“ такође није успело: %s)"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2402
+#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2391
msgid "The connection is closed"
msgstr "Веза је затворена"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1879
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1881
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Време је истекло"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:2524
+#: ../gio/gdbusconnection.c:2513
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Наишао сам на неподржане ознаке при изградњи клијентског дела везе"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4026 ../gio/gdbusconnection.c:4342
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4015 ../gio/gdbusconnection.c:4331
#, c-format
msgid ""
"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
"Нема интерфејса „org.freedesktop.DBus.Properties“ у објекту на путањи %s"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4097
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4086
#, c-format
msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
msgstr ""
"Грешка при постављању особине „%s“: Очекивани тип је био „%s“, а добијен је "
"„%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4192
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4181
#, c-format
msgid "No such property `%s'"
msgstr "Нема особине „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4193
#, c-format
msgid "Property `%s' is not readable"
msgstr "Особина „%s“ није читљива"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4215
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
#, c-format
msgid "Property `%s' is not writable"
msgstr "Није могуће писање особине „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4285 ../gio/gdbusconnection.c:6131
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4274 ../gio/gdbusconnection.c:6148
#, c-format
msgid "No such interface `%s'"
msgstr "Нема интерфејса „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4469
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4458
msgid "No such interface"
msgstr "Нема таквог интерфејса"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4690 ../gio/gdbusconnection.c:6637
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4676 ../gio/gdbusconnection.c:6654
#, c-format
msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
msgstr "Нема интерфејса „%s“ у објекту на путањи %s"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4742
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4731
#, c-format
msgid "No such method `%s'"
msgstr "Нема метода „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4773
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4762
#, c-format
msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
msgstr "Тпи поруке, „%s“, не одговара очекиваном типу „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4993
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4982
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Објекат је већ извезен за интерфејс %s на %s"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5191
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5180
#, c-format
msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
msgstr "Метод „%s“ је вратио тип „%s“, али је био очекиван „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6242
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6259
#, c-format
msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
msgstr "Метод „%s“ на интерфејсу „%s“ са потписом „%s“ не постоји"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6361
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6378
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Поддрво је већ извезено за %s"
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr "Добијена је грешка са телом поруке типа
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Добијена је грешка са празним телом поруке"
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2065
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2066
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Не могу да учитам „/var/lib/dbus/machine-id“ или „/etc/machine-id:“"
@@ -661,7 +661,7 @@ msgstr "Грешка при позиву покрени услугу према
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Неочекиван одговор %d од StartServiceByName(„%s“) метода"
-#: ../gio/gdbusproxy.c:2726 ../gio/gdbusproxy.c:2860
+#: ../gio/gdbusproxy.c:2745 ../gio/gdbusproxy.c:2882
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
@@ -742,7 +742,7 @@ msgstr "Повезивање на магистралу сесије"
#: ../gio/gdbus-tool.c:350
msgid "Connect to given D-Bus address"
-msgstr "Повезивање на задату Д-бус адресу"
+msgstr "Повезивање на задату Д-бас адресу"
#: ../gio/gdbus-tool.c:360
msgid "Connection Endpoint Options:"
@@ -1213,65 +1213,64 @@ msgstr "Елемент <%s> није дозвољен унутар <%s>"
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Елемент <%s> није дозвољен као елемент највишег нивоа"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:235
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:238
#, c-format
msgid "File %s appears multiple times in the resource"
msgstr "Датотека „%s“ се појављује више пута у извору"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:248
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:251
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
msgstr "Нисам успео да пронађем „%s“ ни у јеном изворном директоријуму"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:259
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:262
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
msgstr "Нисам успео да пронађем „%s“ у текућем директоријуму"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:287
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:290
#, c-format
-#| msgid "Unknown proprocessing options \"%s\""
msgid "Unknown processing option \"%s\""
msgstr "Непозната опција обраде „%s“"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:305 ../gio/glib-compile-resources.c:363
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:308 ../gio/glib-compile-resources.c:366
#, c-format
msgid "Failed to create temp file: %s"
msgstr "Нисам успео да направим привремену датотеку: %s"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:335
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:338
msgid "Error processing input file with xmllint"
msgstr "Грешка при обради улазне датотеке са „xmllint“-ом"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:390
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:393
msgid "Error processing input file with to-pixdata"
msgstr "Грешка при обради улазне датотеке са „to-pixdata“-ом"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:403
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:406
#, c-format
msgid "Error reading file %s: %s"
msgstr "Грешка при читању датотеке „%s“: %s"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:423
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:426
#, c-format
msgid "Error compressing file %s"
msgstr "Грешка при сажимању датотеке „%s“"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:487 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "текст не може да се појављује унутар <%s>"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:610
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
msgid "name of the output file"
msgstr "назив излазне датотеке"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:610 ../gio/glib-compile-resources.c:643
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:613 ../gio/glib-compile-resources.c:646
#: ../gio/gresource-tool.c:477 ../gio/gresource-tool.c:543
msgid "FILE"
msgstr "ДАТОТЕКА"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:611
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
@@ -1279,37 +1278,37 @@ msgstr ""
"Директоријуми из којих ће датотеке бити читане (основно је текући "
"директоријум)"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:611 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2019
msgid "DIRECTORY"
msgstr "ДИРЕКТОРИЈУМ"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:612
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Ствара излаз у формату изабраном проширењем назива циљне датотеке"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
msgid "Generate source header"
msgstr "Ствара заглавље извора"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr "Ствара изворни код коришћен да повеже датотеку ресурса у ваш код"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:618
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Ствара списак зависности"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:619
msgid "Don't automatically create and register resource"
msgstr "Не ствара самостално и не бележи извор"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:620
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "Назив Ц одредника коришћеног за створени изворни код"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:646
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:649
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
@@ -1319,7 +1318,7 @@ msgstr ""
"Датотеке одреднице ресурса имају проширење „.gresource.xml“,\n"
"а датотеке ресурса имају проширење „.gresource“."
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:662
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:665
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Треба да наведете тачно један назив датотеке\n"
@@ -2038,7 +2037,6 @@ msgid "Print help"
msgstr "Штампа помоћ"
#: ../gio/gresource-tool.c:471 ../gio/gresource-tool.c:539
-#| msgid "COMMAND"
msgid "[COMMAND]"
msgstr "[НАРЕДБА]"
@@ -2082,7 +2080,6 @@ msgid "Extract a resource file to stdout"
msgstr "Извлачи датотеку ресурса у стандардни излаз"
#: ../gio/gresource-tool.c:502
-#| msgid "FILE"
msgid "FILE PATH"
msgstr "ПУТАЊА ДАТОТЕКЕ"
@@ -2163,7 +2160,6 @@ msgstr ""
" или преведена датотека ресурса\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:554
-#| msgid "PATH"
msgid "[PATH]"
msgstr "[ПУТАЊА]"
@@ -2404,112 +2400,117 @@ msgstr "Неисправна утичница, покретање није ус
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Утичница је већ затворена"
-#: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3519 ../gio/gsocket.c:3574
+#: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3527 ../gio/gsocket.c:3582
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Истекло време за У/И утичнице"
-#: ../gio/gsocket.c:471
+#: ../gio/gsocket.c:472
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "правим ГУтичницу из фд-а: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:505 ../gio/gsocket.c:521
+#: ../gio/gsocket.c:506 ../gio/gsocket.c:513 ../gio/gsocket.c:529
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Не могу да направим утичницу: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:505
+#: ../gio/gsocket.c:506
+#| msgid "Unknown protocol was specified"
+msgid "Unknown family was specified"
+msgstr "Задата је непозната породица"
+
+#: ../gio/gsocket.c:513
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Задат је непознати протокол"
-#: ../gio/gsocket.c:1712
+#: ../gio/gsocket.c:1720
#, c-format
msgid "could not get local address: %s"
msgstr "не могу да добијем локалну адресу: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1755
+#: ../gio/gsocket.c:1763
#, c-format
msgid "could not get remote address: %s"
msgstr "не могу да добијем удаљену адресу: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1816
+#: ../gio/gsocket.c:1824
#, c-format
msgid "could not listen: %s"
msgstr "не могу да слушам: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1890
+#: ../gio/gsocket.c:1898
#, c-format
msgid "Error binding to address: %s"
msgstr "грешка при повезивању на адресу: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1943 ../gio/gsocket.c:1979
+#: ../gio/gsocket.c:1951 ../gio/gsocket.c:1987
#, c-format
msgid "Error joining multicast group: %s"
msgstr "Грешка приликом приступања групи вишеструког емитовања: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1944 ../gio/gsocket.c:1980
+#: ../gio/gsocket.c:1952 ../gio/gsocket.c:1988
#, c-format
msgid "Error leaving multicast group: %s"
msgstr "Грешка приликом напуштања групе вишеструког емитовања: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1945
+#: ../gio/gsocket.c:1953
msgid "No support for source-specific multicast"
msgstr "Нема подршке за посебно вишеструко емитовање извора"
-#: ../gio/gsocket.c:2164
+#: ../gio/gsocket.c:2172
#, c-format
msgid "Error accepting connection: %s"
msgstr "грешка у прихватању везе: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2285
+#: ../gio/gsocket.c:2293
msgid "Connection in progress"
msgstr "Повезивање је у току"
-#: ../gio/gsocket.c:2337 ../gio/gsocket.c:4316
+#: ../gio/gsocket.c:2345 ../gio/gsocket.c:4324
#, c-format
msgid "Unable to get pending error: %s"
msgstr "Не могу да добијем грешку на чекању: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2507
+#: ../gio/gsocket.c:2515
#, c-format
msgid "Error receiving data: %s"
msgstr "Грешка у примању података: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2685
+#: ../gio/gsocket.c:2693
#, c-format
msgid "Error sending data: %s"
msgstr "Грешка у слању података: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2799
+#: ../gio/gsocket.c:2807
#, c-format
msgid "Unable to shutdown socket: %s"
msgstr "Не могу да угасим утичницу: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2878
+#: ../gio/gsocket.c:2886
#, c-format
msgid "Error closing socket: %s"
msgstr "Грешка у затварању утичнице: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:3512
+#: ../gio/gsocket.c:3520
#, c-format
msgid "Waiting for socket condition: %s"
msgstr "Чекам услов утичнице: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:3790 ../gio/gsocket.c:3871
+#: ../gio/gsocket.c:3798 ../gio/gsocket.c:3879
#, c-format
msgid "Error sending message: %s"
msgstr "Грешка при слању поруке: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:3815
+#: ../gio/gsocket.c:3823
msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
msgstr "GSocketControlMessage није подржано у прозорима"
-#: ../gio/gsocket.c:4095 ../gio/gsocket.c:4231
+#: ../gio/gsocket.c:4103 ../gio/gsocket.c:4239
#, c-format
msgid "Error receiving message: %s"
msgstr "Грешка при примању поруке: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:4335
+#: ../gio/gsocket.c:4343
msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
msgstr ""
"g_socket_get_credentials функција није имплементирана за овај оперативни "
@@ -2741,13 +2742,13 @@ msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Грешка приликом онемогућавања SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:392 ../gio/gunixinputstream.c:413
-#: ../gio/gunixinputstream.c:492
+#: ../gio/gunixinputstream.c:493
#, c-format
msgid "Error reading from file descriptor: %s"
msgstr "Грешка приликом читања из описивача датотеке: %s"
-#: ../gio/gunixinputstream.c:447 ../gio/gunixinputstream.c:642
-#: ../gio/gunixoutputstream.c:433 ../gio/gunixoutputstream.c:597
+#: ../gio/gunixinputstream.c:448 ../gio/gunixinputstream.c:643
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:434 ../gio/gunixoutputstream.c:598
#, c-format
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Грешка приликом затварања описника датотеке: %s"
@@ -2757,7 +2758,7 @@ msgid "Filesystem root"
msgstr "Корени систем датотека"
#: ../gio/gunixoutputstream.c:378 ../gio/gunixoutputstream.c:399
-#: ../gio/gunixoutputstream.c:478
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:479
#, c-format
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Грешка приликом писања у описивач датотеке: %s"
diff --git a/po/sr@latin.po b/po/sr@latin.po
index 58f5a45..fdde50b 100644
--- a/po/sr@latin.po
+++ b/po/sr@latin.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: 2.8\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&k"
"eywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-02-25 20:54+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-02-26 11:19+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-04-04 09:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-04-10 11:01+0200\n"
"Last-Translator: Miroslav Nikolić <miroslavnikolic@rocketmail.com>\n"
"Language-Team: Serbian <gnom@prevod.org>\n"
"Language: sr\n"
@@ -38,10 +38,10 @@ msgstr "Prevelika brojčana vrednost je prosleđena u %s"
msgid "Stream is already closed"
msgstr "Tok je već zatvoren"
-#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1834
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1925 ../gio/gdbusconnection.c:2099
-#: ../gio/gdbusprivate.c:1413 ../gio/glocalfile.c:2133
-#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:810 ../gio/gsimpleasyncresult.c:836
+#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1836
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1928 ../gio/gdbusprivate.c:1414
+#: ../gio/glocalfile.c:2133 ../gio/gsimpleasyncresult.c:833
+#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:859
#, c-format
msgid "Operation was cancelled"
msgstr "Radnja je prekinuta"
@@ -71,7 +71,7 @@ msgstr "Neispravan niz bajtova u ulazu koji pretvaram"
msgid "Error during conversion: %s"
msgstr "Greška prilikom pretvaranja: %s"
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:953
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:961
msgid "Cancellable initialization not supported"
msgstr "Nije podržano pokretanje uz mogućnost prekida"
@@ -103,11 +103,11 @@ msgstr "%s vrsta"
#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
-msgstr "GUverenja nisu podržana na operativnom sistemu"
+msgstr "Guverenja nisu podržana na operativnom sistemu"
#: ../gio/gcredentials.c:447
msgid "There is no GCredentials support for your platform"
-msgstr "Nemate podršku za GUverenja na ovoj platformi"
+msgstr "Nemate podršku za Guverenja na ovoj platformi"
#: ../gio/gdatainputstream.c:311
msgid "Unexpected early end-of-stream"
@@ -225,37 +225,37 @@ msgstr ""
"Greška prilikom upisa sadržaja datoteke jednokratnih slučajnih brojeva „%s“ "
"u tok:"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:951
+#: ../gio/gdbusaddress.c:952
msgid "The given address is empty"
msgstr "Data adresa je prazna"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1020
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1021
msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
msgstr "Ne mogu da pokrenem magistralu poruka bez identifikacije mašine: "
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1057
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1058
#, c-format
msgid "Error spawning command line `%s': "
msgstr "Greška pri pokretanju naredbe „%s“: "
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1068
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1069
#, c-format
msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
msgstr "Nenormalno obustavljanje programa pri pokretanju naredbe „%s“: %s"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1082
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1083
#, c-format
msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
msgstr "Naredba „%s“ se završila sa nenultim izlaznim statusom %d: %s"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1155
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1156
#, c-format
msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
msgstr ""
"Ne mogu da odredim adresu magistrale sesije (nije napravljeno za ovaj "
"operativni sistem)"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6688
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1255 ../gio/gdbusconnection.c:6705
#, c-format
msgid ""
"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr ""
"Ne mogu da odredim adresu magistrale sesije iz promenljive okruženja "
"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — nepoznata vrednost „%s“"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6697
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1264 ../gio/gdbusconnection.c:6714
msgid ""
"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
"variable is not set"
@@ -272,7 +272,7 @@ msgstr ""
"Ne mogu da odredim adresu magistrale sesije jer nije postavljena promenljiva "
"okruženja DBUS_STARTER_BUS_TYPE"
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1273
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1274
#, c-format
msgid "Unknown bus type %d"
msgstr "Nepoznat tip magistrale %d"
@@ -375,88 +375,88 @@ msgstr "Greška prilikom otvaranja priveska ključeva „%s“ za pisanje: "
msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
msgstr "(Dodatno, otpuštanje ključa sa „%s“ takođe nije uspelo: %s)"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2402
+#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2391
msgid "The connection is closed"
msgstr "Veza je zatvorena"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1879
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1881
msgid "Timeout was reached"
msgstr "Vreme je isteklo"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:2524
+#: ../gio/gdbusconnection.c:2513
msgid ""
"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
msgstr "Naišao sam na nepodržane oznake pri izgradnji klijentskog dela veze"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4026 ../gio/gdbusconnection.c:4342
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4015 ../gio/gdbusconnection.c:4331
#, c-format
msgid ""
"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
msgstr ""
"Nema interfejsa „org.freedesktop.DBus.Properties“ u objektu na putanji %s"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4097
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4086
#, c-format
msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
msgstr ""
"Greška pri postavljanju osobine „%s“: Očekivani tip je bio „%s“, a dobijen je "
"„%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4192
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4181
#, c-format
msgid "No such property `%s'"
msgstr "Nema osobine „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4193
#, c-format
msgid "Property `%s' is not readable"
msgstr "Osobina „%s“ nije čitljiva"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4215
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4204
#, c-format
msgid "Property `%s' is not writable"
msgstr "Nije moguće pisanje osobine „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4285 ../gio/gdbusconnection.c:6131
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4274 ../gio/gdbusconnection.c:6148
#, c-format
msgid "No such interface `%s'"
msgstr "Nema interfejsa „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4469
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4458
msgid "No such interface"
msgstr "Nema takvog interfejsa"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4690 ../gio/gdbusconnection.c:6637
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4676 ../gio/gdbusconnection.c:6654
#, c-format
msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
msgstr "Nema interfejsa „%s“ u objektu na putanji %s"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4742
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4731
#, c-format
msgid "No such method `%s'"
msgstr "Nema metoda „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4773
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4762
#, c-format
msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
msgstr "Tpi poruke, „%s“, ne odgovara očekivanom tipu „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4993
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4982
#, c-format
msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
msgstr "Objekat je već izvezen za interfejs %s na %s"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5191
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5180
#, c-format
msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
msgstr "Metod „%s“ je vratio tip „%s“, ali je bio očekivan „%s“"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6242
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6259
#, c-format
msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
msgstr "Metod „%s“ na interfejsu „%s“ sa potpisom „%s“ ne postoji"
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6361
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6378
#, c-format
msgid "A subtree is already exported for %s"
msgstr "Poddrvo je već izvezeno za %s"
@@ -647,7 +647,7 @@ msgstr "Dobijena je greška sa telom poruke tipa „%s“"
msgid "Error return with empty body"
msgstr "Dobijena je greška sa praznim telom poruke"
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2065
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2066
msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
msgstr "Ne mogu da učitam „/var/lib/dbus/machine-id“ ili „/etc/machine-id:“"
@@ -661,7 +661,7 @@ msgstr "Greška pri pozivu pokreni uslugu prema nazivu za %s: "
msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
msgstr "Neočekivan odgovor %d od StartServiceByName(„%s“) metoda"
-#: ../gio/gdbusproxy.c:2726 ../gio/gdbusproxy.c:2860
+#: ../gio/gdbusproxy.c:2745 ../gio/gdbusproxy.c:2882
msgid ""
"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
@@ -742,7 +742,7 @@ msgstr "Povezivanje na magistralu sesije"
#: ../gio/gdbus-tool.c:350
msgid "Connect to given D-Bus address"
-msgstr "Povezivanje na zadatu D-bus adresu"
+msgstr "Povezivanje na zadatu D-bas adresu"
#: ../gio/gdbus-tool.c:360
msgid "Connection Endpoint Options:"
@@ -1213,65 +1213,64 @@ msgstr "Element <%s> nije dozvoljen unutar <%s>"
msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
msgstr "Element <%s> nije dozvoljen kao element najvišeg nivoa"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:235
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:238
#, c-format
msgid "File %s appears multiple times in the resource"
msgstr "Datoteka „%s“ se pojavljuje više puta u izvoru"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:248
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:251
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
msgstr "Nisam uspeo da pronađem „%s“ ni u jenom izvornom direktorijumu"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:259
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:262
#, c-format
msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
msgstr "Nisam uspeo da pronađem „%s“ u tekućem direktorijumu"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:287
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:290
#, c-format
-#| msgid "Unknown proprocessing options \"%s\""
msgid "Unknown processing option \"%s\""
msgstr "Nepoznata opcija obrade „%s“"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:305 ../gio/glib-compile-resources.c:363
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:308 ../gio/glib-compile-resources.c:366
#, c-format
msgid "Failed to create temp file: %s"
msgstr "Nisam uspeo da napravim privremenu datoteku: %s"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:335
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:338
msgid "Error processing input file with xmllint"
msgstr "Greška pri obradi ulazne datoteke sa „xmllint“-om"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:390
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:393
msgid "Error processing input file with to-pixdata"
msgstr "Greška pri obradi ulazne datoteke sa „to-pixdata“-om"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:403
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:406
#, c-format
msgid "Error reading file %s: %s"
msgstr "Greška pri čitanju datoteke „%s“: %s"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:423
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:426
#, c-format
msgid "Error compressing file %s"
msgstr "Greška pri sažimanju datoteke „%s“"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:487 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1561
#, c-format
msgid "text may not appear inside <%s>"
msgstr "tekst ne može da se pojavljuje unutar <%s>"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:610
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
msgid "name of the output file"
msgstr "naziv izlazne datoteke"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:610 ../gio/glib-compile-resources.c:643
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:613 ../gio/glib-compile-resources.c:646
#: ../gio/gresource-tool.c:477 ../gio/gresource-tool.c:543
msgid "FILE"
msgstr "DATOTEKA"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:611
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
msgid ""
"The directories where files are to be read from (default to current "
"directory)"
@@ -1279,37 +1278,37 @@ msgstr ""
"Direktorijumi iz kojih će datoteke biti čitane (osnovno je tekući "
"direktorijum)"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:611 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1989
#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2019
msgid "DIRECTORY"
msgstr "DIREKTORIJUM"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:612
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
msgid ""
"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
msgstr "Stvara izlaz u formatu izabranom proširenjem naziva ciljne datoteke"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
msgid "Generate source header"
msgstr "Stvara zaglavlje izvora"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
msgstr "Stvara izvorni kod korišćen da poveže datoteku resursa u vaš kod"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:618
msgid "Generate dependency list"
msgstr "Stvara spisak zavisnosti"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:619
msgid "Don't automatically create and register resource"
msgstr "Ne stvara samostalno i ne beleži izvor"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:620
msgid "C identifier name used for the generated source code"
msgstr "Naziv C odrednika korišćenog za stvoreni izvorni kod"
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:646
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:649
msgid ""
"Compile a resource specification into a resource file.\n"
"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
@@ -1319,7 +1318,7 @@ msgstr ""
"Datoteke odrednice resursa imaju proširenje „.gresource.xml“,\n"
"a datoteke resursa imaju proširenje „.gresource“."
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:662
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:665
#, c-format
msgid "You should give exactly one file name\n"
msgstr "Treba da navedete tačno jedan naziv datoteke\n"
@@ -2038,7 +2037,6 @@ msgid "Print help"
msgstr "Štampa pomoć"
#: ../gio/gresource-tool.c:471 ../gio/gresource-tool.c:539
-#| msgid "COMMAND"
msgid "[COMMAND]"
msgstr "[NAREDBA]"
@@ -2082,7 +2080,6 @@ msgid "Extract a resource file to stdout"
msgstr "Izvlači datoteku resursa u standardni izlaz"
#: ../gio/gresource-tool.c:502
-#| msgid "FILE"
msgid "FILE PATH"
msgstr "PUTANJA DATOTEKE"
@@ -2163,7 +2160,6 @@ msgstr ""
" ili prevedena datoteka resursa\n"
#: ../gio/gresource-tool.c:554
-#| msgid "PATH"
msgid "[PATH]"
msgstr "[PUTANJA]"
@@ -2404,112 +2400,117 @@ msgstr "Neispravna utičnica, pokretanje nije uspelo zbog: %s"
msgid "Socket is already closed"
msgstr "Utičnica je već zatvorena"
-#: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3519 ../gio/gsocket.c:3574
+#: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3527 ../gio/gsocket.c:3582
msgid "Socket I/O timed out"
msgstr "Isteklo vreme za U/I utičnice"
-#: ../gio/gsocket.c:471
+#: ../gio/gsocket.c:472
#, c-format
msgid "creating GSocket from fd: %s"
msgstr "pravim GUtičnicu iz fd-a: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:505 ../gio/gsocket.c:521
+#: ../gio/gsocket.c:506 ../gio/gsocket.c:513 ../gio/gsocket.c:529
#, c-format
msgid "Unable to create socket: %s"
msgstr "Ne mogu da napravim utičnicu: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:505
+#: ../gio/gsocket.c:506
+#| msgid "Unknown protocol was specified"
+msgid "Unknown family was specified"
+msgstr "Zadata je nepoznata porodica"
+
+#: ../gio/gsocket.c:513
msgid "Unknown protocol was specified"
msgstr "Zadat je nepoznati protokol"
-#: ../gio/gsocket.c:1712
+#: ../gio/gsocket.c:1720
#, c-format
msgid "could not get local address: %s"
msgstr "ne mogu da dobijem lokalnu adresu: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1755
+#: ../gio/gsocket.c:1763
#, c-format
msgid "could not get remote address: %s"
msgstr "ne mogu da dobijem udaljenu adresu: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1816
+#: ../gio/gsocket.c:1824
#, c-format
msgid "could not listen: %s"
msgstr "ne mogu da slušam: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1890
+#: ../gio/gsocket.c:1898
#, c-format
msgid "Error binding to address: %s"
msgstr "greška pri povezivanju na adresu: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1943 ../gio/gsocket.c:1979
+#: ../gio/gsocket.c:1951 ../gio/gsocket.c:1987
#, c-format
msgid "Error joining multicast group: %s"
msgstr "Greška prilikom pristupanja grupi višestrukog emitovanja: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1944 ../gio/gsocket.c:1980
+#: ../gio/gsocket.c:1952 ../gio/gsocket.c:1988
#, c-format
msgid "Error leaving multicast group: %s"
msgstr "Greška prilikom napuštanja grupe višestrukog emitovanja: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:1945
+#: ../gio/gsocket.c:1953
msgid "No support for source-specific multicast"
msgstr "Nema podrške za posebno višestruko emitovanje izvora"
-#: ../gio/gsocket.c:2164
+#: ../gio/gsocket.c:2172
#, c-format
msgid "Error accepting connection: %s"
msgstr "greška u prihvatanju veze: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2285
+#: ../gio/gsocket.c:2293
msgid "Connection in progress"
msgstr "Povezivanje je u toku"
-#: ../gio/gsocket.c:2337 ../gio/gsocket.c:4316
+#: ../gio/gsocket.c:2345 ../gio/gsocket.c:4324
#, c-format
msgid "Unable to get pending error: %s"
msgstr "Ne mogu da dobijem grešku na čekanju: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2507
+#: ../gio/gsocket.c:2515
#, c-format
msgid "Error receiving data: %s"
msgstr "Greška u primanju podataka: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2685
+#: ../gio/gsocket.c:2693
#, c-format
msgid "Error sending data: %s"
msgstr "Greška u slanju podataka: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2799
+#: ../gio/gsocket.c:2807
#, c-format
msgid "Unable to shutdown socket: %s"
msgstr "Ne mogu da ugasim utičnicu: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:2878
+#: ../gio/gsocket.c:2886
#, c-format
msgid "Error closing socket: %s"
msgstr "Greška u zatvaranju utičnice: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:3512
+#: ../gio/gsocket.c:3520
#, c-format
msgid "Waiting for socket condition: %s"
msgstr "Čekam uslov utičnice: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:3790 ../gio/gsocket.c:3871
+#: ../gio/gsocket.c:3798 ../gio/gsocket.c:3879
#, c-format
msgid "Error sending message: %s"
msgstr "Greška pri slanju poruke: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:3815
+#: ../gio/gsocket.c:3823
msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
msgstr "GSocketControlMessage nije podržano u prozorima"
-#: ../gio/gsocket.c:4095 ../gio/gsocket.c:4231
+#: ../gio/gsocket.c:4103 ../gio/gsocket.c:4239
#, c-format
msgid "Error receiving message: %s"
msgstr "Greška pri primanju poruke: %s"
-#: ../gio/gsocket.c:4335
+#: ../gio/gsocket.c:4343
msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
msgstr ""
"g_socket_get_credentials funkcija nije implementirana za ovaj operativni "
@@ -2741,13 +2742,13 @@ msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
msgstr "Greška prilikom onemogućavanja SO_PASSCRED: %s"
#: ../gio/gunixinputstream.c:392 ../gio/gunixinputstream.c:413
-#: ../gio/gunixinputstream.c:492
+#: ../gio/gunixinputstream.c:493
#, c-format
msgid "Error reading from file descriptor: %s"
msgstr "Greška prilikom čitanja iz opisivača datoteke: %s"
-#: ../gio/gunixinputstream.c:447 ../gio/gunixinputstream.c:642
-#: ../gio/gunixoutputstream.c:433 ../gio/gunixoutputstream.c:597
+#: ../gio/gunixinputstream.c:448 ../gio/gunixinputstream.c:643
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:434 ../gio/gunixoutputstream.c:598
#, c-format
msgid "Error closing file descriptor: %s"
msgstr "Greška prilikom zatvaranja opisnika datoteke: %s"
@@ -2757,7 +2758,7 @@ msgid "Filesystem root"
msgstr "Koreni sistem datoteka"
#: ../gio/gunixoutputstream.c:378 ../gio/gunixoutputstream.c:399
-#: ../gio/gunixoutputstream.c:478
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:479
#, c-format
msgid "Error writing to file descriptor: %s"
msgstr "Greška prilikom pisanja u opisivač datoteke: %s"