summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2012-09-14android: rename collabora to contribHEADmasterPekka Paalanen1-1/+1
2012-08-16android: hook into collbora-clean targetPekka Paalanen1-0/+7
2012-07-06add Android.mkPekka Paalanen1-0/+42
2012-07-06import Vanilla-DMZ v0.4 cursor themePekka Paalanen90-0/+33